Torpet Högantorp

under STP-Örnhult i Fjällböls rote