Torpet Mossatorpet

under Hästebäcken i Fjällböls rote

" Gustav i môsen " Jordtorp under Brännemossen på Häradsekonomiska kartan år 1877.