Torpet Levins affär

under Hästebäcken i Fjällböls rote

1928 - 1965