Torpet Flinkan

under Hästebäcken i Fjällböls rote