Backstugan Bs Stallerhult 6

under Lindhult i Darängs rote

Backstugan finns med på Häradsekonomiska kartan 1877.Bs Stallerhult 6