Kvarnen Kvarn och såg

under Habo Prästgård i Darängs rote