Sjungarns

under Norra Bäckebo i Baskarps rote

Stället sägs ha varit en jordkula från början.År 1887 kommer arbetaren Per August Johansson, född 1844, hit från Bjelkebo med hustru Karolina Larsdotter, född 1847. Han är född i backstugan Sandliden under Eket och hon kommer från Tuna socken i Kalmar län. De gifte sig 1876 men får inga barn. Karolina avlider 1922 och Per August flyttar då till ålder-domshemmet i Habo, där han dör 1926. De är de enda som bott här.