Backstugan Lövstugan

under Krämmarskog i Baskarps rote