Kvarnen Karstorps Qvarn

under Karstorp i Baskarps rote

På kartorna finns en kvarnplats markerad. Osäkert om de funnits en kvarn här vid Gagnån.