Backstugan Backstuga (3)

under Karstorp i Baskarps rote

Finns markerat (3) på Häradsekonomiska kartan år 1877