Backstugan Backstuga (1)

under Karstorp i Baskarps rote

Finns markerat (1) på Häradsekonomiska kartan år 1877