Backstugan Krones

under Karstorp i Baskarps rote

Finns markerat (2) på Häradsekonomiska kartan år 1877