Backstugan Backstuga (3)

under Hallan i Baskarps rote

Finns markerat (3) på Häradsekonomiska kartan år 1877