Soldattorpet STP no 528, Fagerhult, Skarab. Reg.

under Fagerhult i Baskarps rote

Soldattorpets läge finns beskrivet på Laga Skifteskartan från år 1855.