Kontakta oss

Skicka mejl till någon av oss:

Björn Cedergren cedergren14@gmail.com
Harry Cederwall (harry.cederwall@gmail.com)
Roland Liljegren hansroland70@gmail.com
Lars Lundberg larsidungen@gmail.com
Lars-Olof Markstad lars-olof@markstad.se
Sören Axelsson soren.axelsson@outlook.com

Torpgubbarna

Från vänster stående: Roland Liljegren, Harry Cederwall,

Sören Axelsson, Lars Lundberg, Björn Cedergren

samt Lars-Olof Markstad knästående.